• Wpisów:8
  • Średnio co: 179 dni
  • Ostatni wpis:4 lata temu, 09:12
  • Licznik odwiedzin:994 / 1612 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Olbrzymie zadłużenie dzisiejszego społeczeństwa jest skutkiem przeróżnych czynników, które mogą sprawić, że coraz więcej osób zaczyna borykać się z wyjątkowo poważnymi problemami finansowymi. Większość z nich wiąże się nierozerwalnie najczęściej z kryzysem ekonomicznym jaki towarzyszy już kilku lat większości państw całego świata. Z kolei niekorzystne warunki jakie stwarza obecna ekonomiczna na krajowym rynku sprzyjają ogromnemu rozchwianiu rynku zatrudnienia, który nie może zagwarantować stałego zatrudnienia z wymaganym wynagrodzeniem. O pojawianiu się zadłużenia decydują ponadto nagłe sytuacje życiowe, które mogą zburzyć równowagę finansową wielu osób i prowadzą do dużych kłopotów.

Na codziennie zwiększające się zadłużenie tak dużej grupy społeczeństwa ma również wpływ łatwy dostęp do zobowiązań bankowych i szalenie zawyżona stopą ich oprocentowania.

Zewsząd, z radiowego głośnika, ekranu telewizora a nawet plakatów jakimi oblepione są witryny placówek bankowych zachęcają nas oferty konkurencyjnych kredytów, udzielanych jedynie w niecały kwadrans, a których ostateczny koszt zwrotu znacznie przekracza możliwości finansowe wielu , którzy korzystają z usług bankowych. Chwilowe załatanie dziury budżetowej łatwo dostępną pożyczką bankową w konsekwencji w wielu przypadkach doprowadza do spirali długów. Nie mogąc poradzić sobie z terminową spłatą jednej pożyczki i stojąc przed widmem egzekucji komorniczej coraz wiele osób sięga po następny kredyt, który ostatecznie może okazać się kolokwialnym „gwoździem do trumny” własnych finansów. Popaść w zadłużenie we współczesnych czasach jest wyjątkowo proste ale mało kto wie <a href="http://budzetownik.pl/";>jak pozbyć się </a>długów.

 

 
Jak pokazują ostatnie dane każdego roku pojawia się ogromna ilość najczęściej skutecznych prób wyłudzania kredytu w placówkach bankowych albo pożyczki prywatnej. Tak ogromnemu procederowi w skali całej Polski sprzyja możliwość skorzystania z tego rodzaju usług przy wykorzystaniu do tego celu sieci internetowej.

Wśród dość skutecznych prób wyłudzenia kredytu bankowego lub pożyczki prywatnej zazwyczaj pojawiają się sytuacje , które są związane z posługiwaniem się ukradzionym dowodem tożsamości a także sfałszowanymi dokumentami dotyczącemu formy zatrudnienia i dochodu.

Osoby, które nie posiadają wymaganej zdolności kredytowej gdyż ich dochód nie spełnia określonych przez bank wymogów często przedkładają sfałszowane dokumenty potwierdzające rodzaj zatrudnienia oraz swoje zarobki. Aby wyeliminować taki proceder banki wymagają przedkładania dodatkowego dokumentu wystawionego przez ZUS, który wskazuje od jakiego dochodu klienta jest naliczana składka na ubezpieczenie społeczne. Ponadto kontaktują się z pracownikiem uprawnionym do wystawiania zaświadczeń w firmie, w jakiej zatrudniony jest klient w celu potwierdzenia danych znajdujących się w przedłożonym zaświadczeniu.

Innym ale bardziej poważnym sposobem wyłudzenia pieniędzy jest posługiwanie się nie swoim dokumentem tożsamości. Noszone ze sobą dowody osobiste bardzo często są celem łupu złodziei, którzy na ukradziony dokument potwierdzający tożsamość zaciągają bez wiedzy właściciela kredyty w bankach albo pożyczki gotówkowe od inwestorów prywatnych. Żeby uniknąć tego rodzaju sytuacji należy należycie zabezpieczać swoje dokumenty i prewencyjne zwracać się co jakiś czas do BIK-u o wydruk aktualnej historii kredytowej.
 

 

Zastanawialiście się kiedykolwiek nad różnicami jakie są między windykatorem a komornikiem? Sporo naszych rodaków jest zdania, iż obydwie osoby trudnią się tym samym czyli ściąganiem długów. W rzeczywistości wygląda to inaczej. Firma windykacyjna oraz komornik posiadają inne przywileje wynikające z ich zawodów.

Zadaniem windykatora jest przede wszystkim ustalenie ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Firmy windykacyjne posiadają zdecydowanie mniejsze uprawnienia aniżeli komornicy. Często zdarza się jednak, iż usiłują przekroczyć swoje prawa.

Czego nie może windykator?

Windykator nie ma prawa zajmowania majątku dłużnika. Nie ma również możliwości informować jakichkolwiek osób trzecich (nawet rodziny) o naszych długach. Bywa i tak, że firmy windykacyjne terroryzują dłużników, co jest tylko i wyłącznie naruszaniem godności osobistej.

Windykacja jest jednym z pierwszych etapów egzekwowania należności. Jej celem jest wyłącznie doprowadzenie obu stron do ugody.

Co zrobić gdy proces windykacji nie przynosi skutków?

Jeśli działania windykatora nie przyniosły jakichkolwiek skutków, wtedy wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu o przyznanie tytułu wykonawczego. W takim przypadku po złożeniu wniosku, egzekwowaniem należności zajmuje się sądowy komornik.
Komornik ma prawo zajmować jednakowo dobytek dłużnika, jak również dochody dłużnika tj. wypłatę, przychody z wynajmu.


 

 
Każdego dnia rośnie wysokość zadłużenia dzisiejszego społeczeństwa a krajowa lista dłużników za chwilę pęknie w szwach. Większość z nas swoje długi uzasadnia niestabilną polityka gospodarczą, bardzo niskimi zarobkami i ciężką sytuacja na polskim rynku pracy. Jednak przyczyn zadłużenia jest tak naprawdę wiele więcej.

Przede wszystkim współczesne społeczeństwo w tym głównie młodzi ludzi za swój życiowy cel stawiają sobie pogoń za dobrami materialnymi. Nie dokonując analizy swojej aktualnej sytuacji finansowej oraz nie dopuszczając możliwości stracenia dotychczasowej pracy zaciągamy pożyczki w banku, zawieramy nie zapoznając się z warunkami wręcz lichwiarskie umowy i żyjemy tylko dniem dzisiejszym.

Należności za zużycie prądu, usługę telefonu komórkowego bądź czynsz mieszkaniowy odkładamy do zapłacenia do czasu gdy tylko wpłynie do naszego portfela kieszeni dodatkowa gotówka. Pełne półki luksusowego asortymentu spożywczego, odzieżowego czy elektronicznego zachęcają do zakupów a my jak „myśliwi” biegniemy po kolejną zdobycz nie zastanawiając się nad regularną spłatą co miesięcznych należności.

W razie braku gotówki decydujemy się na następny, przypadkowy kredyt bankowy nawet nie patrząc, że jego oprocentowanie znacznie powiększa wartość zobowiązania, które musimy w terminie zwrócić. Reklamy placówek bankowych „ kredyt od ręki” czy „szybka chwilówka” wyłącznie na krótką chwilę mogą załatać dziurę budżetową i zamiast nas wspierać wciągają nas skutecznie w spiralę długów.
Utrata dotychczasowej pracy to już jedynie klasyczny gwóźdź do trumny, który sprawia że w wielu przypadkach coraz większa grupa osób popada w niekorzystną w skutkach sytuację finansową, której końcowym efektem jest prowadzenie przez komornika egzekucji wierzytelności.
 

 
Marzeniem każdego wierzyciela jest odzyskanie należności od dłużnika w jak najszybszym terminie. Jednak odzyskiwanie długu przede wszystkim od uciążliwego dłużnika to wyjątkowo skomplikowany proces rozłożony nawet na lata.

Odzyskiwanie długu przez polecającą takiego rodzaju usługi firmę rozpoczyna procedura windykacji miękkiej. Do jej czynności windykacyjnych należy najczęściej monitowanie osoby zadłużonej o konieczności zaspokojenia wierzytelności, przesyłanie pod jego adres upomnień a także nakazu zapłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie. Windykator wobec pozytywnie nastawionych dłużników prowadzi również mediacje dotyczące nie jedynie terminu spłaty zadłużenia ale dodatkowo rozłożenia spłaty zaległej należności na dogodne dla obu stron postępowania windykacyjnego raty. Zwykle odzyskiwanie długu przy wykorzystaniu windykacji polubownej prowadzone jest przez okres od trzydziestu do dziewięćdziesięciu dni.

W przypadku gdy windykacja miękka nie przyniesie oczekiwanego rezultatu odzyskiwanie długu możne nastąpić wyłącznie poprzez rozpoczęcie procedury sadowej. Uzyskanie wyroku sądowego z klauzulą natychmiastowej wykonalności, która stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji przez komornika także wymaga długiego czasu. Najczęściej zamyka się w czasie około 60 dni. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego w terminie 14 dni od jego wydania można sprawę skierować do kancelarii komornika, który wszczyna egzekucję należności. Pełne zaspokojenie wierzytelności w drodze egzekucji komorniczej uzależnione jest zazwyczaj od aktualnych kondycji finansowej dłużnika i może trwać od kilku tygodni nawet do kilku lat głównie w przypadku egzekucji prowadzonej z nieruchomości. Odzyskanie długów jest trudne i za każdym razem wymaga cierpliwości.
 

 
Zamiast zadawać sobie trudne pytanie jak wyjść z długów warto obowiązkowo dużo wcześniej zastanowić się nad swoją sytuacją w finansach i nie dopuścić do pojawienia się wierzytelności zaspakajanych w drodze egzekucji komorniczej.

W wielu przypadkach najpoważniejsze dla dzisiejszego społeczeństwa długi powstają przy nieterminowej spłacie kilku kredytów bankowych. Niestabilna sytuacja gospodarcza, zwolnienie z pracy a nawet nieoczekiwane zdarzenie losowe mogą wpłynąć na płynność finansową każdego kredytobiorcy. Gdy niespodziewanie dotykają nas problemy natury finansowej a do spłacenia mamy kilka pożyczek zamiast pakować się w długi należy w odpowiednim czasie wnioskować o kredyt o charakterze konsolidacyjnym, który przejmuje poszczególne zobowiązania bankowe w jedno z wydłużonym terminem płatności. W związku z tym, że długi kredytobiorców to także poważny kłopot dla placówek bankowych można również spróbować wynegocjować nowe warunki spłaty zobowiązań żeby zadowolić obie strony postępowania.

Często długi pojawiają się także poprzez nieterminową spłatę należności finansowych , które wynikają z zawartych umów uprawniających nas do korzystania z różnorodnego typu usług. Przedsiębiorstwa będące wierzycielami zanim rozpoczną egzekucję komorniczą decydują się na skorzystanie z polubownej formy windykacyjnej. Dzięki negocjacjom z firmami windykacyjnymi można złożyć zobowiązanie do ratalnej formy spłaty wierzytelności i w ten sposób niwelując swoje długi i renegocjować warunki podpisanych umów.

Jedynie ciągłe poddawanie analizie zarówno wszystkich wydatków jak i należności finansowych może nas uchronić przed popadnięciem w spiralę długów. Chowanie kolejnego monitu „pod dywan” lub unikanie rozmowy z firmą windykacyjną nie jest korzystnym rozwiązaniem i prowadzi donikąd.
 

 
Wielu wierzycieli poszukuje najodpowiedniejszego sposobu, który nie tylko w jak najkrótszym czasie ale także w całości pozwoli zaspokoić zaległe zobowiązania przez dłużników. Odzyskiwanie należności w większości przypadków to bardzo trudny w przeprowadzeniu proces, który wymaga wsparcia profesjonalistów.

Odzyskiwanie należności od dłużników można rozpocząć rozpoczynając samodzielną egzekucję. W tym celu wierzyciel musi przesłać przesyłką poleconą na adres dłużnika wezwanie do dobrowolnego zwrotu zaległych płatności w określonym terminie. W przypadku gdy osoba posiadająca zadłużenie nie wywiązuje się z zaspokojenia należności w podanym czasie można przejść do kolejnego etapu odzyskiwania długów i złożyć w sądzie podanie o wydanie orzeczenia umożliwiającego prawne rozpoczęcie egzekucji przez komornika.

Ponieważ odzyskiwanie należności wymaga olbrzymiej znajomości prawa a przede wszystkim wyjątkowej cierpliwości należy obowiązkowo zlecić tego rodzaju zadanie firmie, której specjalnością jest windykacja. Windykator przejmuje obowiązek w informowaniu osoby zadłużonej o konieczności spłaty zadłużenia oraz przesyłania nakazu ze wskazanym terminem zaspokojenia wierzytelności. W razie nie dojścia z nim do porozumienia wszczyna procedurę związaną z egzekucją komorniczą. Negocjacje prowadzone z osobą zadłużoną przez profesjonalistów w zakresie windykacji w większości przypadków mogą zapewnić spłatę długu.

Długi można ponadto odzyskać nawet w bardzo przybliżonej wartości odsprzedając je na giełdzie wierzytelności w Internecie. Złożenie propozycji odsprzedania długu jest wolne od wniesienia opłat co jest atrakcyjnym atutem , który zachęca do skorzystania z właśnie takiej opcji odzyskania należności.
 

 
Trudna sytuacja gospodarcza nie sprzyja wymaganej kondycji finansowej wielu współczesnych firm. Narastające długi , które są rezultatem nieterminowej spłaty należności a z drugiej strony brak możliwości odzyskania w jak najkrótszym terminie długów zarówno od kontrahentów jak również osób fizycznych w wielu przypadkach mogą doprowadzić do widma bankructwa każdego przedsiębiorstwa.

Pośród skutecznych form odzyskiwania zaległych należności finansowych stale rosnącym zainteresowaniem cieszy się w dzisiejszej dobie lista dłużników jaką udostępniają działające na terenie Polski biura informacji gospodarczej. Wpisanie danych ewidencyjnych osoby fizycznej albo firmy na liście dłużników jest za zwyczaj konsekwencją braku reakcji na polubowną windykację. Jeżeli dłużnik ociąga się ze spłatą należności albo unika kontaktu z indykatorem powinien wiedzieć, że kolejnym krokiem do wyegzekwowania długu może być właśnie lista dłużników.

Lista dłużników obejmuje osoby prawne i fizyczne, które się zadłużyły na kwotę nie mniejszą niż pięćset zł przy czym termin przeterminowania spłaty należności nie jest krótszy niż sześćdziesiąt dni. Zamieszczenie na tego typu liście niesie za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji. W pierwszej kolejności oznacza olbrzymie kłopoty przy wnioskowaniu o pożyczkę bankową a także kupno niezbędnych produktów w formie ratalnej.

Wiele firm i osób fizycznych nie zdaje sobie sprawy, że przedawniony o dwa miesiące termin opłaty rachunku na przykład za korzystanie z energii elektrycznej albo usługę telekomunikacyjną, której wartość przekracza 500 zł może już skutkować umieszczeniem na listę dłużników i zszarganie opinii w świecie biznesu.